Special Sporters Fonds

De stichting Special Sporters Fonds heeft als doel te zorgen voor een brede maatschappelijke verankering van bewegen en sport voor mensen met een verstandelijke beperking in Friesland. De stichting SSF doet dit door te faciliteren dat mensen met een verstandelijke beperking gestimuleerd en ondersteund worden om te bewegen en te sporten en door daarvoor middelen ter beschikking te stellen.

Missie

De missie van de stichting SSF is het mogelijk maken dat mensen met een verstandelijke beperking worden gestimuleerd en gefaciliteerd tot bewegen en sporten. Dat in de wetenschap dat de fysieke en mentale gesteldheid van mensen verbetert door bewegen, sportieve activiteiten en competitie. De stichting SSF wil daarbij vooral stimuleren dat zij als productieve en gerespecteerde leden bij een vereniging of in clubverband of door deelname aan evenementen meer frequent gaan sporten en zo deel (blijven) uitmaken van de maatschappij. Geen enkele sport wordt daarbij uitgesloten. Het kan gaan om sporten in individueel- dan wel in teamverband. Uitgangspunt dient te zijn dat het sporten in ieder geval geïntegreerd dient plaats te vinden binnen clubverband of door deelname aan een evenement en de sporters daar als volwaardige leden worden beschouwd en zijn opgenomen.

Sponsormogelijkheden

Wilt u als organisatie een maatschappelijke bijdrage leveren aan het Special Sporters Fonds? Bekijk wat we te bieden hebben.

Vriend

€250/jaar

  • Ontvangen nieuwsbrief, 4 keer per jaar

Partner

€2.500/jaar

  • Bijwonen sportactiviteit
  • Ontvangen nieuwsbrief, 4 keer per jaar
  • Logo op website
  • Logo op banner bij activiteiten
  • Logo op tenue

Premium Partner

€5.000/jaar

  • Bijwonen sportactiviteit
  • Deelname sponsoractiviteit
  • Ontvangen nieuwsbrief, 4 keer per jaar
  • Logo op website
  • Logo op banner bij activiteiten
  • Logo op tenue
  • Logo op externe uitingen

Sponsor

€10.000/jaar

  • Bijwonen sportactiviteit
  • Deelname sponsoractiviteit
  • Exclusieve sponsoractiviteit
  • Ontvangen nieuwsbrief, 4 keer per jaar
  • Logo op website
  • Logo op banner bij activiteiten
  • Logo op tenue
  • Logo op externe uitingen
  • Reclamezuil Abe Lenstra Stadion

Aanvraagformulier

Wilt u graag bewegen of wilt u een activiteit organiseren maar hheeft u daar de financiële middelen niet voor, dan kunt u ons vragen om een financiele ondersteuning.

Open het formulier om een aanvraag in te dienen.

Aanvraagformulier

ANBI status

Special Sporters heeft een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status geeft aan onze stichting de mogelijkheid om onder andere geld vanuit fondsen en legaten te mogen gebruiken waarbij er geen extra belastingheffing zal worden toegepast.

Neem contact op

Heeft u een vraag of suggestie? Neem dan contact op.

Openen

Ik stem in met de privacybeleid.

Wat wij betekenen

Het Special Sporters Fonds heeft samen met jouw steun het volgende bereikt.

Deelnames
Locaties
Gemeenten
Jaren actief

Wij maken het Special Sporters Fonds mogelijk, steunt u ons?

Voor mensen met een verstandelijke beperking is het net zo belangrijk om te sporten als voor ieder ander mens. Om dat te kunnen realiseren hebben we jouw hulp wel nodig. Helpt u ons mee om iedereen in beweging te krijgen?

 Fonds Gehandicaptensport De Friesland ZorgverzekeraarGemeente HeerenveenGemeente SmallingerlandGemeente WeststellingwerfStichting Vrienden van TalantStichting Algemeen WelzijnsfondsStichting Heerenveen VitaalVHZ GroepBroodnodig videomakersMenzis fondsGemeente LeeuwardenGemeente Opsterland