Special Sporters Fonds Friesland

De stichting Special Sporters Fonds heeft als doel te zorgen voor een brede maatschappelijke verankering van bewegen en sport voor mensen met een verstandelijke beperking in Friesland. De stichting SSF doet dit door te faciliteren dat mensen met een verstandelijke beperking gestimuleerd en ondersteund worden om te bewegen en te sporten en door daarvoor middelen ter beschikking te stellen.

Wat wij betekenen

Het Special Sporters Fonds heeft samen met jouw steun het volgende bereikt.

Deelnames
Locaties
Gemeenten
Jaren actief

Wij maken het Special Sporters Fonds mogelijk, steunt u ons?

Voor mensen met een verstandelijke beperking is het net zo belangrijk om te sporten als voor ieder ander mens. Om dat te kunnen realiseren hebben we jouw hulp wel nodig. Helpt u ons mee om iedereen in beweging te krijgen?

 Fonds Gehandicaptensport De Friesland ZorgverzekeraarGemeente HeerenveenGemeente SmallingerlandGemeente WeststellingwerfStichting Vrienden van TalantStichting Algemeen WelzijnsfondsStichting Heerenveen VitaalVHZ GroepBroodnodig videomakersMenzis fondsGemeente LeeuwardenGemeente Opsterland