• darkblurbg
  • darkblurbg

Aanvraag indienen

Wanneer je een aanvraag wilt indienen dan kun je dit formulier invullen.

Let wel op het volgende!

Stuurt met het aanvraagformulier de volgende zaken mee:

een gespecificeerde opgave van de begroting van het evenement met een bijbehorende toelichting
een gespecificeerde projectomschrijving

  Kies bestand...


Contact

Special Sporters Fonds
Contactpersoon: Udo de Goede

Trambaan 10
8441 BH Heerenveen

E: info@specialsporters.nl
M: 06-20 94 22 31

Rekeningnummer:
NL41ABNA0245990852
t.n.v. Special Sporters Fonds

Contact opnemen